Tuntuuko sinusta, että blogitekstisi ovat tylsiä ja ympäripyöreitä? Monesti ongelma eivät kuitenkaan ole tekstin asiasisällössä vaan esitystavassa. Seuraavassa muutama blogikirjoittamisen perusvinkki kaikille aiheesta kiinnostuneille.

1. Hyvä idea

Kaikki kirjoittaminen alkaa ideasta: mitä teksti käsittelee, miten keskeinen ajatus esitetään ja kenelle teksti on suunnattu. Aihe voi olla mikä tahansa, mutta tekstillä tulee olla selkeä johtoajatus. Mikään teksti ei ole lukemisen arvoinen, jos sanottavaa ei todellisuudessa ole. Mieti, kenelle teksti on tarkoitettu ja mitä lukijat voivat saada siitä irti.

2. Osuva otsikko

Iskevä, mielenkiintoinen ja yllättävä otsikko herättää lukijoiden mielenkiinnon. Yleensä blogiteksteissä käytetään esimerkiksi numeroita (“5 syytä toimia tavalla X”), kysymysmuotoa (“Oletko sinäkin X?”) tai käskyjä (“Älä enää tee asiaa X!”).

Yleensä on viisainta viimeistellä otsikko vasta kun teksti on kokonaisuudessaan valmis. Mieti, vastaako otsikko aihetta ja saako se lukijan tarttumaan tekstiin. Blogiympäristössä tulee otsikossa käyttää releventteja avainsanoja löydettävyyden parantamiseksi.

3. Napakka ingressi

Ingressi tarkoittaa tekstin johdantokappaletta. Se kertoo tekstin aiheen ja johtoajatuksen ja houkuttelee lukijan jatkamaan lukemista. Vahva aloitus vakuuttaa lukijan. Ingressissä kerrotaan esimerkiksi jokin ongelma, johon teksti pureutuu, tai tekstin keskeinen teesi. Lukija koukuttuu tekstiin, kun ingressissä kerrotaan, mitä lukijat saavat lukiessaan tekstin loppuun. Erota ingressi muusta tekstisisällöstä muotoilulla. Tyypillisin keino on lihavointi.

4. Mene suoraan asiaan

Käy heti käsiksi aiheeseen ja pysy siinä. Älä jaarittele. Käytä delete-näppäintä kursailematta ja karsi turhat osuudet pois tekstistä.

kuinka kirjoittaa hyvää sisältöä parempi blogiteksti postaus

5. Kirjoita tiiviisti ja informatiivisesti

Jos sanottavaa on paljon, kannattaa mieluummin kirjoittaa useampi teksti eikä yrittää survoa kaikkia näkemyksiä yhteen ja samaan kirjoitukseen. Teksti tulee pitää tiiviinä ja mahdollisimman yksiselitteisenä.

Blogitekstissä luettavuus on pääasia. Verkossa menestyvät lyhyet ja ytimekkäät virkkeet. Pilko pitkät ja raskaat virkkeet suosiolla yksinkertaisemmiksi – päälause on kuningas. Kappaleiden tulee olla napakan tiiviitä ja käsitellä vain yhtä asiaa kerrallaan. Myös varsinaisen leipätekstin tulee sisältää tärkeimpiä avainsanoja oikeassa suhteessa.

Jaottele teksti vahvoihin osioihin väliotsikoiden avulla. Väliotsikot ovat tarkempia ja yksityiskohtaisempia kuin pääotsikko. Otsikoi niin, että tyyli säilyy johdonmukaisena alusta loppuun.

6. Hyödynnä kuvia

Tekstiä elävöittävät kuvat ovat blogiympäristössä keskeinen keino pitää lukijan mielenkiinto yllä. Myös erilaiset listat tuovat tekstiin vaihtelua ja jäsentävät sen kokonaisrytmiä. Muista antaa kuvillesi järkevät tiedostonimet sekä kuvaavat meta-tiedot.

7. Hyödynnä linkkejä

Jos tekstissä mainitaan esimerkiksi jokin tapahtuma tai henkilö, voit linkin avulla tarjota lukijoille lisää tietoa aiheesta. Teksti on informatiivisempaa. Perussääntönä omille verkkosivuille ohjaavat linkit aukeavat samaan selainikkunaan ja muut linkit uuteen ikkunaan.

8. Tarkista avainsanat

Yleisimmissä blogiohjelmissa (WordPress, Blogger) on valmiina avainsanolle tarkoitettu ikkuna. Lisää tekstiin oleellisesti liittyviä sanoja perusmuodoissaan. Avainsanat vaikuttavat sekä tekstin verkkolöydettävyyteen että blogin sisällä tehtyihin aihehakuihin.