Hakusessa unelmien opiskelupaikka mutta pääsykokeisiin valmistautuminen ahdistaa? Kun olet hyvin motivoitunut ja teet hyvän suunnitelman pystyt kyllä siihen!

1. Motivaation on oltava kunnossa sekä lukemisen että opiskelupaikan saamisen suhteen

Ilman motivaatiota ei koko kevättä voi jaksaa panostaa pääsykokeisiin. Epätoivon hetkiä tulee eteen jokaiselle, mutta itseään on pystyttävä potkimaan eteenpäin vastoinkäymisistä huolimatta. Harva voi olla täysin varma opiskelupaikan saamisesta, mutta epäluuloille ei saa antaa sijaa. Pitää kuitenkin muistaa, että ne, jotka opiskelupaikan lopulta saavat ovat niitä, jotka antavat kaikkensa pääsykokeessa.

2. Usko mahdollisuuksiisi äläkä jossittele

Pääsykokeessa ei testata positiivista ajattelua, mutta omiin mahdollisuuksiin tulee kuitenkin uskoa. Lähtökohtana on pidettävä sitä, että jos lukemis- ja pääsykoeurakan hoitaa täysillä ja hyvin, ovat mahdollisuudet opiskelupaikan saamiseen realistiset. Itsestään on pyrittävä saamaan kaikki irti, mutta jossittelulle ei tule antautua. Täydellisyyden tavoittelu johtaa turhautumiseen, sillä kaiken voi tehdä aina vähän paremmin ja lukea vähän enemmän. On keskityttävä oleelliseen eli työntekoon.

3. Laadi lukusuunnitelma ja -aikataulu ja käytä aikasi tehokkaasti

Lukusuunnitelma auttaa jäsentämään ajankäyttöä ja sekä asettamaan että seuraamaan lukutavoitteita. Ensin on mietittävä, kuinka monta kertaa pääsykoemateriaali pitäisi lukea läpi ja kuinka paljon lukemiseen tarvitsee kokonaisuudessaan aikaa. Nyrkkisääntönä voisi pitää, että päivässä luetaan työ- tai koulupäivän verran (noin 8 tuntia).

Oman päivärytmin löytäminen on tärkeää. Aikataulun ja lukemistavoitteiden asettaminen helpottaa aikaresurssien tehokasta käyttöä. Selkeä aikataulu auttaa myös löytämään selkeät rutiinit opiskeluun. On pyrittävä selvittämään, miten ja milloin oppii parhaiten. Toiset ovat parhaassa vireessä heti aamusta, toisille sopii paremmin illalla lukeminen.

Pääsykoekirjat kannattaa hankkia ajoissa ja aluksi keskittyä kirjojen selailuun. Näin opiskeltavat asiat ehtivät hautua ja jäsentyä mielessä ennen varsinaisen lukemisen aloittamista. Alussa lukutahti pitää pitää realistisena ja aloittaa rauhallisesti. Pääsykokeessa vaadittavien asioiden oppiminen kysyy aikaa. Määrä ei korvaa laatua. Lukemiseen käytetyillä tunneilla ei lopulta ole merkitystä, jos asioita ei kykene sisäistämään. Jos tiedät, ettet pysty keskittymään kerralla paria tuntia pidempään, kannattaa pitää taukoja. On parempi lukea vähemmän mutta tehokkaasti, kuin päntätä 10 tuntia ja huomata, ettei muista lukemastaan mitään.

pääsykokeisiin valmistautuminen koe stressi ahdistus opiskelu koulu

4. Arvioi omaa oppimistasi ja etene stressaamatta kohti tavoitetta

Tavat oppia ovat jokaiselle yksilölliset. Itselleen parhaimpien opiskelutekniikoiden hyödyntäminen on avainasemassa pääsykokeissa menestymiseen. Oppimisen edistymistä kannattaa seurata laatimalla ajallisia välitavoitteita. Jokaiselle viikolle voi esimerkiksi laatia omat tavoitteensa siitä, mitä siihen mennessä on pitänyt lukea ja oppia. Tämä auttaa myös pitämään motivaation yllä. Pitkän aikavälin tavoitteessa pysyy paremmin, kun edistymistä seuraa myös lyhyellä aikavälillä.

Lukusuunnitelmaan on myös syytä varata tarpeeksi aikaa kertaamiseen. Kun asiat on kerrattu ja sisäistetty, voi kokeeseen mennä hyvällä itseluottamuksella. Toisaalta liika stressaaminen omasta osaamisestaan ei auta keskittymään olennaiseen. Stressin hallitsemiseen paras keino on aloittaa valmistautuminen tarpeeksi ajoissa.

5. Lue paljon mutta panosta ensisijaisesti opiskelun laatuun

On karu totuus, että useimmissa pääsykokeissa pääsykoekirjat täytyy osata melkein ulkoa. Osaamisen on oltava sellaisella tasolla, että kirjan sivuja kääntäessä muistaa jo etukäteen mitä seuraavalla sivulla on. Kuitenkaan pelkällä kannesta kanteen pänttäämisellä ei välttämättä pärjää, vaan myös muita opiskelutekniikoita on syytä hyödyntää. Erilaiset kaaviot ja miellekartat lienevät tässä yleisimmät apukeinot. Yleisesti kannattaa miettiä, mitä erityisesti opetella ulkoa ja mitä asioita pitää osata sisäistää ja soveltaa.

Jos valmennuskurssille ei syystä tai toisesta ole mahdollista osallistua, voi kurssien järjestäjiltä tilata itseopiskelumateriaalia. Tärkeintä on, ettei pelkästään lue – muuten pääsykokeessa voi herätä huomaamaan, ettei asioita jäänytkään mieleen niin paljon kuin oli luullut. Vanhoihin pääsykokeisiin on viisasta tutustua hyvissä ajoin, sillä niistä saa suuntaviivoja siitä, millaisia kysymyksiä kokeita koe tulee pitämään sisällään ja miten niihin vastataan. Vanhat pääsykoetehtävät julkaistaan yleensä oppilaitosten kotisivuilla.

Asioiden sisäistämisessä tärkeää on kyetä asettaa ne oikeaan kontekstiin. Opiskelualaan on pyrittävä suhtautumaan kokonaisvaltaisesti seuraamalla alan tieteellistä keskustelua ja suuntauksia, eikä lähestyä alaa pelkästään pääsykoekirjojen kautta. Pääsykokeissa testataan myös kriittistä ajattelua, ja omat näkemyksensä on pystyttävä perustelemaan kunnolla.

6. Etsi lukuseuraa ja kysy apua

Parasta lukuseuraa ovat muut pääsykokeisiin valmistautuvat. Erityistä hyötyä voi olla esimerkiksi lukupiirin muodostamisesta samoihin kokeisiin lukevien kanssa. Kaiken kaikkiaan on helpottavaa päästä jakamaan omia kokemuksiaan ja purkamaan pelkojaan ja jännityksiään muiden samassa tilanteessa olevien kanssa.

Jos tunnet ihmisiä, jotka opiskelevat oppilaitoksessa johon pyrit, ota heiltä kaikki vinkit vastaan. Jos menet valmennuskurssille, ota kaikki hyöty irti opettajista ja mahdollisista tuutoreista.

Motivoituneiden kaverien kanssa myös pääsykoetilanteeseen valmistautuminen on helpompaa. Etukäteen valmistautumalla voi merkittävästi vähentää koetilanteessa lähes väistämättä eteen tulevaa alkupaniikkia, sillä todennäköisesti kysymykset tuntuvat aluksi liian vaikeilta.

opiskella pääsykokeeseen pääsykoe valmistautuminen lukea tenttiin

7. Etsi sopiva lukupaikka ja muista myös syödä kunnolla

Paikan, jossa luet on oltava sellainen, jossa lukemiseen voi keskittyä täysillä. Jos kotona ei pysty keskittymään, kannattaa suunnata vaikka kirjaston lukusaliin. Toiset vaativat ehdotonta rauhaa, toisille ympäristön äänet auttavat suuntaamaan huomion tekstiin. Lukupaikkaa voi vaihdella, jos kyllästyminen on uhkana. Tärkeintä on, että töitä tehdään siellä, missä keskittymään pystyy parhaiten.

Lukemisen aikana on tärkeää muistaa syödä terveellisesti ja pitää välillä jaloittelutaukoja, sillä silloin aivot pysyvät virkeänä. Omaa jaksamistaan ei tule yliarvioida vaan mieluummin pelata varman päälle. Eväät voi esimerkiksi tehdä valmiiksi jo edellisenä iltana.

8. Pidä välillä vapaata

On hyvä pitää välillä myös vapaapäiviä. Vapaapäivä esimerkiksi kerran viikossa auttaa ehkäisemään stressiä. Vapaapäivinä kannattaa tehdä asioita, jotka auttavat rentoutumaan. Esimerkiksi urheilu on hyvää vastapainoa nenä kirjassa istumiselle. Kannattaa myös muistaa kunnon yöunet sekä tarvittaessa lyhyet päiväunet, jotta väsymys ei syö opiskelulta terää. Ei välttämättä ole uhrauksen arvoista, jos muu elämä menoineen ja harrastuksineen kärsii suuresti pääsykokeisiin lukemisesta. Tämä vinkki on tarpeellinen erityisesti niille, joilla on taipumuksena lukea liikaa ja ylisuorittaa. Kaipaatko apua rentoutumiseen? Katso täältä, kuinka rentoutua kiireen keskellä.

Summa summarum
Kuinka valmistaudun pääsykokeisiin?
Artikkelin otsikko
Kuinka valmistaudun pääsykokeisiin?
Kuvaus
Pääsykokeisiin valmistautuminen voi olla ahdistavaa, joten motivaation ja lukusuunnitelman tulee olla kunnossa.
Julkaisija
Kuinka.fi
Julkaisijan logo